Tặng mỹ phẩm khi đến trải nghiệm Bộ sản phẩm LG Pra.L tại các store trên toàn hệ thống

0961833203