Pháp lý


Bằng cách đăng ký hoặc yêu cầu thông tin trên trang này, là bạn đồng ý thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin của bạn theo các điều khoản của chính sách này.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH HITECH I&E VIỆT NAM là chủ sở hữu duy nhất các thông tin thu thập được trên trang web này. Trừ khi luật pháp yêu cầu, Công ty sẽ không bán, chia sẻ, hoặc cho thuê những thông tin này bằng những cách khác với cách thức được phép tiết lộ quy định tại Chính sách bảo mật công ty. Công ty thu thập thông tin từ người dùng tại một số điểm khác nhau trên trang web của Công ty, như mô tả dưới đây.

ĐĂNG NHẬP TẬP TIN

Công ty sử dụng địa chỉ IP của khách truy cập trang web để phân tích xu hướng, quản trị trang web, xác định vị trí người dùng và thu thập các thông tin nhân khẩu học nhằm sử dụng tổng hợp. Địa chỉ IP không liên quan đến thông tin cá nhân.

CHIA SẺ

Công ty sẽ chia sẻ những thông tin tổng hợp với các đối tác và các nhà quảng cáo của Công ty. Những thông tin được chia sẻ này không liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào mà từ đó có thể xác định bất kỳ cá nhân nào. Công ty sẽ sử dụng một công ty vận chuyển bên ngoài để chuyên chở hàng, và một công ty chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng để thanh toán cho các hàng hoá và dịch vụ của người sử dụng. Các công ty này sẽ không lưu dữ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích thứ cấp nào. Công ty kết hợp với công ty khác để cung cấp các dịch vụ cụ thể. Khi người sử dụng đăng ký sử dụng các dịch vụ này, công ty sẽ chia sẻ tên, hoặc các thông tin liên lạc cần thiết khác cho các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ này. Các bên không được phép sử dụng thông tin cá nhân ngoại trừ cho mục đích cung cấp các dịch vụ này.

XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG

Theo thời gian, thông tin có thể được lưu trữ trên máy tính của người dùng, từ đó cho phép công ty nhận dạng bạn. Thông tin này thường được gọi là “cookies”. Việc hiển thị cách thức và thời gian khách hàng truy cập trang web của công ty có thể giúp công ty tiếp tục cải thiện trang web. Việc sử dụng thông tin cookies là một tiêu chuẩn công nghiệp, nhiều trang web đã sử dụng tiêu chuẩn này. Cookies được lưu trữ trên máy tính của bạn và không phải trên trang web này. Công ty sẽ chỉ sử dụng cookies để xem thông tin trên ổ đĩa cứng của bạn được đặt bởi một cookies từ trang web này. Nếu bạn không muốn nhận cookies, hoặc yêu cầu được thông báo khi các cookies được đặt, bạn có thể thiết lập trình duyệt web của riêng bạn, nếu trình duyệt của bạn cho phép như vậy.

AN NINH

Cung cấp một trải nghiệm trực tuyến an toàn cho người dùng là một ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi. Công ty nhận ra rằng tính bảo mật và an ninh thông tin của người sử dụng là điều tối quan trọng, và chúng tôi đã dành rất nhiều nỗ lực để đảm bảo thông tin mà người dùng được bảo mật cả trực tuyến và không trực tuyến. Khi các hình thức Đăng ký / Đơn đặt hàng của chúng tôi yêu cầu người dùng nhập thông tin nhạy cảm (như số thẻ tín dụng và / hoặc số an sinh xã hội), thông tin được mã hóa và được bảo vệ với các phần mềm mã hóa tốt nhất hiện có trong ngành công nghiệp – SSL. Trên một trang web an toàn, ví dụ trên một mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi, biểu tượng khóa dưới cùng của trình duyệt web như Netscape Navigator và Microsoft Internet Explorer chỉ ra trạng thái đang bị khóa, trái ngược với trạng thái không khoá hoặc mở, trạng thái này chỉ cho thấy bạn đang “lướt web”.

BỔ SUNG THÔNG TIN

Nhằm giúp trang web này thực hiện đúng chức năng phục vụ với khách hàng, rất cần thiết để chúng tôi bổ sung thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn bởi bên thứ ba. Ví dụ, để xác định xem khách hàng của công ty hội đủ điều kiện cho một thẻ tín dụng, chúng tôi sử dụng tên và số an sinh xã hội để yêu cầu một bản báo cáo tín dụng. Khi chúng tôi xác định rằng thẻ tín dụng của người dùng là xác thực, tài liệu này ngay lập tức bị huỷ.

TRANG WEB VÀ CẬP NHẬT CÁC DỊCH VỤ

Chúng tôi cũng gửi tới người sử dụng thông báo dịch vụ cập nhật và địa chỉ truy cập trang web. Các thành viên không thể không đăng ký thông tin quan trọng về dịch vụ từ thông báo dịch vụ cập nhật này. Chúng tôi liên lạc với người sử dụng qua email hoặc điện thoại để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tài khoản của họ.

SỬA CHỮA / CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nếu người dùng thay đổi thông tin cá nhân (như mã zip), hoặc nếu người dùng không còn mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng phương cách để sửa chữa, cập nhật hoặc loại bỏ các dữ liệu cá nhân của người dùng đã cung cấp cho chúng tôi. Điều này thông thường có thể được thực hiện tại trang thông tin thành viên hoặc bằng cách gửi email về Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng tại địa chỉ được hiển thị trên trang hỗ trợ của chúng tôi.

SỰ LỰA CHỌN / OPT-OUT

Người dùng có cơ hội “lựa chọn” việc sử dụng thông tin cá nhân của họ cho các mục đích không liên quan trực tiếp đến trang web của chúng tôi nơi mà chúng tôi yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân của họ. Ví dụ, mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi có một cơ chế “opt-out” để người dùng mua một sản phẩm của chúng tôi, nhưng không muốn bị quấy rầy bởi bất kỳ hình thức bị tiếp thị nào, họ có thể bỏ địa chỉ email của họ ra khỏi danh sách của chúng tôi.

LIÊN KẾT

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin được lưu ý rằng CÔNG TY TNHH HITECH I&E VIỆT NAM không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng dịch vụ nhận thức được việc họ thoát khỏi trang web của chúng tôi và đọc những điều khoản về bảo mật của mỗi trang web mà họ truy cập nhằm thu thập thông tin cá nhân. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này.

MIỄN TRÁCH ĐỐI VỚI HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC BÊN THỨ BA

Mặc dù CÔNG TY TNHH HITECH I&E VIỆT NAM sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của các thông tin cá nhân thu thập phù hợp với chính sách bảo mật của Công ty, tuy vậy, việc truyền dữ liệu bằng các phương tiện của Internet không thể được thực hiện một cách tuyệt đối được bảo mật. CÔNG TY TNHH HITECH I&E VIỆT NAM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tiết lộ thông tin do lỗi trong truyền dẫn, đối với bất kỳ hành vi trái phép của các bên thứ ba, hoặc thông qua việc sử dụng các cookie của bên thứ ba bao gồm cả những nhà quảng cáo khi bạn xem hoặc nhấp vào quảng cáo của họ.

THAY ĐỔI

CÔNG TY TNHH HITECH I&E VIỆT NAM thông qua chính sách bảo mật này để người dùng có thể nhận thức được những thông tin chúng tôi thu thập, làm thế nào chúng tôi sử dụng nó, và các trường hợp, nếu có, theo đó chúng tôi tiết lộ nó. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc cập nhật chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên trang web này, và việc bạn sử dụng các đăng tải đó có nghĩa là bạn đã chấp thuận tuân thủ những thay đổi, cập nhật đó của Chính sách bảo mật. Nếu tại bất kỳ lúc nào, chúng tôi quyết định sử dụng thông tin cá nhân theo cách khác với quy định tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ email thông báo cho người sử dụng. Người dùng sẽ có quyền có hay không việc cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của họ trong cách thức đó. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được thu thập theo quy định của Chính sách Bảo mật thông tin.

LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc về quyền riêng tư và Luật đề nghị liên hệ với bộ phần pháp chế của công ty như dưới đây: 
Phòng Pháp Chế – CÔNG TY TNHH HITECH I&E VIỆT NAM. 
Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0961833203

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH HITECH I&E VIỆT NAM cam kết bảo mật cho tất cả các khách truy cập vào website https://lg-hitech.vn/. Xin hãy đọc chính sách bảo mật sau đây để hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp.

1. Mục đích

Những thông tin khách hàng cung cấp qua website https://lg-hitech.vn/, để giúp chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp sau:

 • • Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng sản phẩm cũng như giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
 • • Thông báo các thông tin khuyến mãi mới nhất trên website cho khách hàng.
 • • Đăng ký kích hoạt bảo hành điện tử LG cho khách hàng khi mua sản phẩm.

2. Phạm vi thu thập thông tin

 • – Khi khách hàng đăng ký mua sản phẩm trên website https://lg-hitech.vn/, Khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như: Họ tên, số điện thoại liên lạc, email, địa chỉ giao hàng.
 • – LG không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin không chính xác.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

 • – LG cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để: giao hàng, hỗ trợ Khách hàng sử dụng sản phẩm, cung cấp các dịch vụ chăm sóc Khách hàng khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở: bảo hành, sửa chữa sản phẩm, thông báo khuyến mại).
 • – LG có thể sử dụng thông tin để liên hệ dưới hình thức: gửi thư trực tiếp đến địa chỉ của Khách hàng, gửi email.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

LG sẽ lưu giữ thông tin khách hàng trong suốt quá trình hoạt động của Công Ty.

5. Cam kết bảo mật thông tin

LG là chủ sở hữu duy nhất các thông tin thu thập được trên trang website này. Trừ khi luật pháp yêu cầu, Công ty sẽ không bán, chia sẻ, hoặc cho thuê những thông tin này. 
Cung cấp một trải nghiệm trực tuyến an toàn cho người dùng là một ưu tiên hàng đầu của LG. Công ty nhận ra rằng tính bảo mật và an ninh thông tin của người sử dụng là điều tối quan trọng, và chúng tôi đã dành rất nhiều nỗ lực để đảm bảo thông tin mà người dùng được bảo mật.

6. Miễn trách nhiệm với hành động của bên thứ ba

LG sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của các thông tin cá nhân thu thập phù hợp với chính sách bảo mật của Công ty, tuy vậy, việc truyền dữ liệu bằng các phương tiện của Internet không thể được thực hiện một cách tuyệt đối được bảo mật. LG sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tiết lộ thông tin do lỗi trong truyền dẫn, đối với bất kỳ hành vi trái phép của các bên thứ ba, hoặc thông qua việc sử dụng các cookie của bên thứ ba bao gồm cả những nhà quảng cáo khi bạn xem hoặc nhấp vào quảng cáo của họ.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CÔNG TY TNHH HITECH I&E VIỆT NAM áp dụng hình thức thanh toán như sau:

 • – Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng.
 • – Thanh toán trực tiếp cho người giao hàng.
 • – Việc thanh toán được thực hiện sau khi Khách hàng nhận hàng.
 • – Các loại thẻ ngân hàng được chấp nhận thanh toán: Thẻ Visa, Thẻ Master.

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. Quy định vận chuyển

 • – CÔNG TY TNHH HITECH I&E VIỆT NAM hỗ trợ chi phí vận chuyển cho Khách hàng trên địa bàn cả nước.

2. Quy định nhận và trả hàng:

 • – Khách hàng chỉ thanh toán sau khi nhận hàng theo đúng đơn đặt hàng tại website này.
 • – Nếu Khách hàng không đồng ý nhận sản phẩm, Khách hàng phải trả chi phí vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

1. Sản phẩm được đổi, thu hồi.

Sản phẩm được đổi, thu hồi theo quy định này phải phù hợp với những điều kiện như sau :

 1. 1.1. Sản phẩm được giao không đúng model, không đầy đủ linh kiện theo yêu cầu đặt hàng của Quý Khách hàng tại Website này.
 2. 1.2. Sản phẩm bị hỏng do lỗi kỹ thuật của Nhà sản xuất.
 3. 1.3. Sản phẩm mới khi mở thùng phát hiện bị bể, móp, trầy (màn hình, vỏ máy, chân đế…) nhưng bên ngoài thùng vẫn còn nguyên vẹn, số Serial trên thùng trùng khớp với số Serial trên thân máy, phụ kiện đầy đủ…

2. Thời gian chấp nhận đổi, thu hồi sản phẩm lỗi:

 1. 2.1. Thời gian chấp nhận thu hồi sản phẩm lỗi trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn bán hàng nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày sản xuất.
 2. 2.2. Thời gian đổi mới sản phẩm: 7 ngày làm việc đối với khu vực Hà Nội – Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, 10 ngày làm việc đối với các tỉnh, thành khác.
0961833203