Mua hàng trả góp

  • Thời gian trả góp: 3,6,9,12 tháng (ngoại trừ thẻ Shinhanbank chưa áp dụng kỳ hạn 3 tháng).
  • Chúng tôi hỗ trợ phí trả góp 0% cho các chi kỳ 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Chu kỳ trả góp 12 tháng sẽ được tính phí trả góp tùy thuộc vào các ngân hàng hỗ trợ trả góp mà bạn chọn.
  • Không giới hạn số lần mua trả góp (nhưng phải đảm bảo thẻ đủ hạn mức).
  • Kỳ hạn trả góp ngắn hơn thời gian hiệu lực còn lại của thẻ tín dụng.
  • Chủ thẻ không được thay đổi hoặc huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp.
0961833203