Hướng dẫn lấy serial number của sản phẩm

Hãy mở hộp sản phẩm của bạn và lấy thông tin serial number như hình dưới đây

0961833203