Hướng dẫn lấy mã đơn hàng

Để lấy mã đơn hàng, hãy truy cập trang lịch sử mua hàng tại https://lg-hitech.vn/my-account/

Vào mục đơn hàng để lấy mã đơn hàng bạn muốn

0961833203